املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47024تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001394-04-08
47025تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش836,800,000564,400,0001394-04-08
46169تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394-04-02
46164تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-04-02
46163تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001394-04-02
45803تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394-03-31
45804تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش827,500,000840,000,0001394-03-31
45811تهرانامیرآبادآپارتمانفروش843,511,000295,000,0001394-03-31
45018تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001394-03-24
45019تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-03-24
45027تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-03-24
45031تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24011,000,0001,947,000,0001394-03-24
44544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1235,000,000615,000,0001394-03-19
44545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-03-19
44550تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-03-19
43980تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394-03-11
43981تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001394-03-11
43998تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش845,300,000445,200,0001394-03-11
43999تهرانجمالزادهآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001394-03-11
44001تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394-03-11
44016تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1733,500,000605,500,0001394-03-11
44022تهرانامیرآبادآپارتمانفروش634,365,000275,000,0001394-03-11
43862تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش904,222,000380,000,0001394-03-10
43772تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1216,800,000822,800,0001394-03-09
43773تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش884,100,000360,800,0001394-03-09
43798تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-03-09
43816تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-03-09
43817تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-03-09
43483تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-03-06
43484تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,510,000420,000,0001394-03-06
Page top