املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
57087تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394-07-16
57088تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001394-07-16
57092تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش744,729,000350,000,0001394-07-16
56789تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20011,000,0002,783,000,0001394-07-13
56790تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش777,000,000539,000,0001394-07-13
56811تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394-07-13
56390تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1757,000,0001394-07-08
56391تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-07-08
56005تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1096,000,000654,000,0001394-07-05
55392تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-06-28
55393تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,047,619340,000,0001394-06-28
54546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-06-21
54547تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-06-21
54565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1188,500,0001,000,000,0001394-06-21
53740تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1227,500,000915,000,0001394-06-14
53741تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش145700,000,0001394-06-14
53742تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-06-14
53774تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1144,561,000520,000,0001394-06-14
53278تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001394-06-09
53279تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-06-09
53280تهرانسیندختآپارتمانفروش1508,000,000480,000,0001394-06-09
52864تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-06-07
52872تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20011,000,0002,783,000,0001394-06-07
52770تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17011,000,0001394-06-05
52781تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1036,500,000670,000,0001394-06-05
Page top