املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60336تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش964,166,000370,000,0001394-08-21
60337تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394-08-21
60352تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1074,800,000513,600,0001394-08-21
59921تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001394-08-18
59894تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-08-18
59895تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش23110,500,0002,425,500,0001394-08-18
59908تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش64014,000,00010,962,000,0001394-08-18
59665تهرانجمالزادهکلنگیفروش1,00012,968,0004,000,000,0001394-08-16
59671تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش51010,100,0001394-08-16
59338تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394-08-12
59339تهرانرهی معیریمستغلاتفروش5757,000,0001394-08-12
59360تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001394-08-12
58850تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-08-06
58865تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1167,000,000812,000,0001394-08-06
58667تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش634,126,000260,000,0001394-08-04
58590تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش978,500,000824,500,0001394-08-03
58331تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28011,000,0002,530,000,0001394-07-29
58332تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-07-29
58375تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش934,731,000440,000,0001394-07-29
58111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394-07-27
57973تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش57312,000,0001394-07-26
57820تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-25
57819تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش2024,950,0001,000,000,0001394-07-25
57376تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1224,800,000585,600,0001394-07-20
57382تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش996,100,000603,900,0001394-07-20
Page top