املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
61674تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش10010,000,0001394-09-04
61680تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1504,100,000615,000,0001394-09-04
61685تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394-09-04
61418تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,0108,500,0001394-09-02
61443تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش2609,500,0001,539,000,0001394-09-02
61254تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1488,500,0001,285,000,0001394-08-30
61255تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-08-30
61262تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394-08-30
61114تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,500,0002,656,500,0001394-08-28
61139تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-08-28
61144تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش1051,800,000,0001394-08-28
60972تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش763,289,000250,000,0001394-08-27
60973تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش763,289,000250,000,0001394-08-27
60974تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001394-08-27
60837تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001394-08-26
60838تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394-08-26
60839تهرانمظفری خواهآپارتمانفروش1286,800,000870,400,0001394-08-26
60856تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1286,800,000870,400,0001394-08-26
60861تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394-08-26
60607تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394-08-25
60618تهراندکتر قریبآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394-08-25
60619تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-08-25
60624تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1284,600,000588,800,0001394-08-25
60651تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش764,650,000353,400,0001394-08-25
60672تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-08-25
Page top