املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56005تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1096,000,000654,000,0001394-07-05
55392تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-06-28
55393تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,047,619340,000,0001394-06-28
54546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-06-21
54547تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-06-21
54565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1188,500,0001,000,000,0001394-06-21
53740تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1227,500,000915,000,0001394-06-14
53741تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش145700,000,0001394-06-14
53742تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-06-14
53774تهرانجمالزادهآپارتمانفروش1144,561,000520,000,0001394-06-14
53278تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001394-06-09
53279تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-06-09
53280تهرانسیندختآپارتمانفروش1508,000,000480,000,0001394-06-09
52864تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-06-07
52872تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20011,000,0002,783,000,0001394-06-07
52770تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17011,000,0001394-06-05
52781تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1036,500,000670,000,0001394-06-05
52789تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش883,318,000292,000,0001394-06-05
52329تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2309,500,0001394-06-02
52330تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-06-02
52338تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394-06-02
52024تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1546,300,000970,200,0001394-05-31
52025تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش965,100,000489,600,0001394-05-31
52046تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-05-31
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394-05-24
51739تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001394-05-24
51709تهرانکردستانآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394-05-24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394-05-24
51420تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394-05-21
51421تهرانامیرآبادآپارتمانفروش804,937,500395,000,0001394-05-21
Page top