املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
64350تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1357,638,000550,000,0001394-10-05
64088تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش60012,000,0006,120,000,0001394-10-02
64057تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,6807,500,00012,600,000,0001394-10-02
64058تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394-10-02
64079تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001394-10-02
64080تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش4757,000,0002,072,000,0001394-10-02
63645تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش54014,500,0004,350,000,0001394-09-29
63646تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-09-29
63675تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1224,800,000585,600,0001394-09-29
63388تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-09-26
63418تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394-09-26
63109تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش150کارشناسیکارشناسی1394-09-24
63119تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001394-09-24
63120تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,900,000892,700,0001394-09-24
63126تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-09-24
62835تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-09-22
62846تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,900,000892,700,0001394-09-22
62851تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001394-09-22
62603تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001394-09-17
62624تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1625,600,000907,200,0001394-09-17
62296تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17010,500,0001,438,500,0001394-09-14
62315تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1416,150,000867,150,0001394-09-14
61845تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,24626,610,00014,000,000,0001394-09-07
61847تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24012,000,0002,520,000,0001394-09-07
61858تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش45913,500,0003,037,500,0001394-09-07
Page top