املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
66718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394-11-03
66719تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394-11-03
66616تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش834,698,000390,000,0001394-11-01
66642تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-11-01
66464تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-10-27
66443تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1625,600,000907,200,0001394-10-27
66087تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش72911,500,0004,864,500,0001394-10-23
66111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1804,500,000810,000,0001394-10-23
65922تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1709,300,000150,660,000,0001394-10-22
65930تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-10-22
65717تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394-10-20
65718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001394-10-20
65733تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-10-20
65737تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394-10-20
65753تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-10-20
63390تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394-10-16
65218تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1357,400,0001,000,000,0001394-10-14
65219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000595,400,0001394-10-14
65247تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394-10-14
64968تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1184,250,000501,500,0001394-10-12
64991تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش77614,000,0005,600,000,0001394-10-12
64704تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1634,601,000750,000,0001394-10-09
64730تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001394-10-09
64546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394-10-07
64565تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش1024,412,000450,000,0001394-10-07
Page top