املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 6 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95748تهرانفاطمی، زرتشتآپارتماناجاره21220,000,0001396/03/03
95354تهرانبهجت آباد، ویلا جنوبیتجاریفروش1,000,000کارشناسیکارشناسی1396/03/01
95635تهرانیوسف آباد، توانیرآپارتمانرهن100129,000,0001396/02/24
95623تهرانجمالزاده شمالیویلافروش18810,500,0001,974,000,0001396/02/20
95510تهراناستاد نجات الهیمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001396/02/11
95656تهرانامیرآباد، 25آپارتمانرهن و اجاره1301,000,000170,000,0001396/02/09
95653تهرانبهجت آباد، ویلازمینفروش1,000,00015,000,00010,000,000,0001396/02/08
95474تهرانفاطمی، رهی معيریمستغلاتفروش1809,000,0001,260,000,0001396/01/11
95432تهرانفاطمی، رهی معيریکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001396/01/05
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/21
95456تهرانآزادی، نصرتکلنگیفروش45020,000,0006,000,000,0001395/12/19
95409تهرانکشاورز غربی، شوریدهاداریرهن100130,000,0001395/12/15
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/11/17
82509تهراناستاد نجات اللهیمغازهفروش10018,000,0001,800,000,0001395/11/04
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/11/04
95265تهرانخیابان انقلابزمینفروش4628,500,0003,927,000,0001395/10/27
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395/10/26
95321تهرانسپهبد قرنیمستغلاترهن و اجاره30022,000,00040,000,0001395/10/16
95201تهرانکردستانویلارهن200200,000,0001395/10/09
95206تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره1255,500,00080,000,0001395/10/09
95153تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/10/09
95163تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره21810,000,00030,000,0001395/10/09
95142تهرانامیرآبادآپارتمانرهن150135,000,0001395/10/09
95161تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/10/09
95147تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16015,000,000500,000,0001395/10/09
95152تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره451,300,00030,000,0001395/10/09
95150تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره205100,000170,000,0001395/10/09
95148تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره643,000,00030,000,0001395/10/09
95146تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/10/09
95141تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره601,300,00050,000,0001395/10/09
Page top