املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
36979تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش774,930,000380,000,0001393-12-11
36980تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش865,300,000455,800,0001393-12-11
36716تهرانپونکآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-12-07
36327تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001393-12-05
36070تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001393-12-02
35829تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش974,700,000455,900,0001393-11-30
35830تهرانپونکآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001393-11-30
35363تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش865,200,000447,200,0001393-11-26
34568تهرانپونکآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001393-11-19
34599تهرانسردار جنگلکلنگیفروش25012,800,0002,560,000,0001393-11-19
33806تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001393-11-12
33807تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393-11-12
33532تهرانسردار جنگلکلنگیفروش608,000,000800,000,0001393-11-09
33462تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001393-11-08
33528تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393-11-08
33107تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001393-11-06
33111تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001393-11-06
32958تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1034,500,000463,500,0001393-11-05
32962تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-11-05
32963تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1276,000,000762,000,0001393-11-05
32550تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش837,000,000399,000,0001393-11-01
32551تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش974,800,000465,600,0001393-11-01
32556تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش784,900,000382,200,0001393-11-01
32255تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش776,200,000477,400,0001393-10-29
32272تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001393-10-29
Page top