املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24469تهرانپونکآپارتمانفروش673,400,000227,800,0001393-08-19
24539تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش854,530,000385,000,0001393-08-19
24240تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001393-08-17
24241تهرانستاری - همت مستغلاتفروش5707,400,0001393-08-17
24242تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001393-08-17
24243تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001393-08-17
24309تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001393-08-17
24146تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1374,300,000589,100,0001393-08-15
24161تهرانپونکآپارتمانفروش706,800,000442,000,0001393-08-15
24162تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش804,950,000396,000,0001393-08-15
24163تهرانپامبر مرکزیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-08-15
24164تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش805,375,000430,000,0001393-08-15
24165تهرانپونک - شهرک نفت آپارتمانفروش965,350,000513,600,0001393-08-15
24166تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-08-15
23665تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393-08-10
23666تهرانپونکآپارتمانفروش733,900,000285,000,0001393-08-10
23682تهرانپیامبر مرکزیمغازهفروش330کارشناسیکارشناسی1393-08-10
23706تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1007,100,000710,000,0001393-08-10
23707تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001393-08-10
23720تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001393-08-10
23730تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001393-08-10
23735تهرانپونکآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-08-10
22861تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001393-08-04
22802تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش33200,000,0001393-08-03
22788تهرانایرانپارسآپارتمانفروش475,100,000240,000,0001393-08-03
22798تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش724,860,000350,000,0001393-08-03
22799تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش565,280,000295,000,0001393-08-03
22800تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-08-03
22801تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1409,000,0001,260,000,0001393-08-03
21377تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش623,300,000205,000,0001393-07-30
Page top