املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29609تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1375,700,000780,900,0001393-10-07
29626تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,100,000994,000,0001393-10-07
26588تهرانپونکمغازهفروش2112,500,000262,500,0001393-10-06
29371تهرانپونکمغازهفروش12500,000,0001393-10-05
29434تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001393-10-05
29103تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش765,300,000402,800,0001393-10-03
29104تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001393-10-03
29105تهرانپونکآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-10-03
29138تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش573,685,000210,000,0001393-10-03
29166تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-10-03
29225تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش3409,000,0003,060,000,0001393-10-03
28895تهرانپونکآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001393-10-01
28916تهرانپونکآپارتمانفروش1205,340,000640,000,0001393-10-01
28675تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001393-09-29
28676تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001393-09-29
28699تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001393-09-29
28735تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-09-29
28442تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش506,200,000310,000,0001393-09-26
28443تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1266,830,000860,000,0001393-09-26
28452تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش506,200,000310,000,0001393-09-26
28457تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش715,200,000369,200,0001393-09-26
28091تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001393-09-23
28092تهرانپونکآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-23
28094تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-09-23
28123تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393-09-23
28131تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش644,800,000305,000,0001393-09-23
27826تهرانپونک - ستاریاداریفروش1355,700,0007,969,500,0001393-09-20
27973تهرانپونک - آبشناسانآپارتمانفروش634,900,000308,700,0001393-09-20
27977تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1063,500,000370,000,0001393-09-20
27978تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش774,500,000346,500,0001393-09-20
Page top