املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
63652تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1383,260,000450,000,0001394-09-29
63395تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-09-26
63396تهرانپونکمستغلاتفروش7804,000,0003,120,000,0001394-09-26
63413تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-09-26
62839تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-09-22
62840تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش923,913,000360,000,0001394-09-22
62842تهرانپونک - پارکآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-09-22
62599تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394-09-18
62606تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش835,800,000481,400,0001394-09-17
62607تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-09-17
62608تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394-09-17
62301تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394-09-14
62302تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1345,650,000757,100,0001394-09-14
62031تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394-09-09
62032تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش623,387,000210,000,0001394-09-09
62033تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001394-09-09
61841تهرانپونک - طالقانیآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001394-09-07
61842تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-09-07
61848تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394-09-07
61849تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394-09-07
61859تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001394-09-07
61424تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش2357,200,0001,692,000,0001394-09-02
61425تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394-09-02
61438تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1456,500,000924,500,0001394-09-02
61439تهرانسردارجنگلکلنگیفروش1002,300,000,0001394-09-02
Page top