املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62033تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001394-09-09
61841تهرانپونک - طالقانیآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001394-09-07
61842تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-09-07
61848تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394-09-07
61849تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394-09-07
61859تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001394-09-07
61424تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش2357,200,0001,692,000,0001394-09-02
61425تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394-09-02
61438تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1456,500,000924,500,0001394-09-02
61439تهرانسردارجنگلکلنگیفروش1002,300,000,0001394-09-02
61440تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش774,155,000320,000,0001394-09-02
61441تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش555,000,000275,000,0001394-09-02
61118تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394-08-28
61119تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001394-08-28
61120تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش643,671,875235,000,0001394-08-28
61122تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش703,700,000259,000,0001394-08-28
60967تهرانبلوار همیلاکلنگیفروش15010,500,0001,050,000,0001394-08-27
60968تهرانپونکآپارتمانفروش884,500,000400,000,0001394-08-27
60979تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش684,500,000306,000,0001394-08-27
60614تهرانشهرک هماآپارتمانفروش1458,620,6901,250,000,0001394-08-25
60615تهرانپونکآپارتمانفروش1306,300,000819,000,0001394-08-25
60622تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-25
60636تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-25
59925تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001394-08-18
59901تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1556,500,0001,007,500,0001394-08-18
59653تهرانسردار جنگلکلنگیفروش6,8208,800,0001394-08-16
59654تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1596,300,0001,001,700,0001394-08-16
59670تهرانپونکآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394-08-16
59347تهرانپونکآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-08-12
59348تهرانپونکآپارتمانفروش1185,084,000600,000,0001394-08-12
Page top