املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71310تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1606,200,000992,000,0001395-01-14
71262تهرانپونکآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395-01-14
71298تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش753,100,000230,000,0001395-01-14
71182تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش975,800,000562,600,0001394-12-24
71107تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-12-22
71117تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394-12-22
70841تهرانپونکآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-12-17
70840تهرانشهرک همامستغلاتفروش1522,800,000,0001394-12-17
70850تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش783,975,000310,000,0001394-12-17
70691تهرانبلور عدلآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-12-15
70692تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش1063,700,000392,200,0001394-12-15
70693تهرانپونکآپارتمانفروش1324,500,000594,000,0001394-12-15
70694تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-12-15
70695تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش683,800,000258,400,0001394-12-15
70387تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394-12-11
70388تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394-12-11
70389تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-12-11
70390تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001394-12-11
70404تهرانپونک - سردارآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394-12-11
70405تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش623,870,000240,000,0001394-12-11
70172تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394-12-09
70173تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1476,120,000900,000,0001394-12-09
70174تهرانپونکآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394-12-09
69944تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394-12-05
69970تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-12-05
Page top