املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
80133تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش21011,000,0001395-05-07
80112تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1355,800,000783,000,0001395-05-07
80110تهرانپونکآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001395-05-07
79845تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001395-05-04
79844تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1407,857,0001,100,000,0001395-05-04
79824تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001395-05-04
79701تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش884,600,000404,800,0001395-05-02
79681تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001395-05-02
79680تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش763,947,000300,000,0001395-05-02
79536تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001395-04-30
79513تهرانپونکآپارتمانفروش124221,700275,000,0001395-04-30
79512تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش855,800,000493,000,0001395-04-30
79169تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش927,410,000830,000,0001395-04-28
79165تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395-04-28
79164تهرانسردار جنگل آپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001395-04-28
78495تهرانپونکآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395-04-22
78486تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001395-04-22
78485تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001395-04-22
78186تهرانایران زمینآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001395-04-20
78174تهرانپونکآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395-04-20
76430تهرانشهرک کوهسارآپارتمانفروش1304,300,000560,000,0001395-03-25
75686تهرانپونکآپارتمانفروش806,200,000496,000,0001395-03-17
75675تهرانمیرزاباباییآپارتمانفروش895,200,000462,800,0001395-03-17
75620تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش836,200,000514,600,0001395-03-16
75617تهرانبلور عدلآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001395-03-16
Page top