املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72682تهرانپونک - زیتونآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-01-30
72683تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001395-01-30
72706تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001395-01-30
72571تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1085,230,000565,000,0001395-01-29
72572تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395-01-29
72580تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش645,700,000364,800,0001395-01-29
72583تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش666,440,000425,000,0001395-01-29
72590تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1145,400,000615,000,0001395-01-29
72309تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001395-01-25
72308تهرانپیامبر شمالی آپارتمانفروش1908,500,0001,615,000,0001395-01-25
72327تهرانپونکآپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001395-01-25
72334تهرانبلوار میرزا باباییآپارتمانفروش1326,600,000871,200,0001395-01-25
72336تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395-01-25
72337تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1255,800,0001395-01-25
72340تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1165,000,000580,000,0001395-01-25
72341تهرانپونکآپارتمانفروش655,850,000380,000,0001395-01-25
72189تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395-01-24
72190تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395-01-24
72202تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش925,970,000550,000,0001395-01-24
72205تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش806,200,000496,000,0001395-01-24
72208تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش864,300,000369,800,0001395-01-24
72014تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001395-01-23
72017تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001395-01-23
71887تهرانبلوار میرزاباباییآپارتمانفروش956,150,000584,250,0001395-01-22
71888تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش834,820,000400,000,0001395-01-22
71889تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش814,600,000372,600,0001395-01-22
71890تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395-01-22
71760تهرانبلوار قدسآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001395-01-21
71774تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1336,300,000837,900,0001395-01-21
71591تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-17
Page top