املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرزيبا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92562تهران بلوار تعاونآپارتمانفروش1304,600,000598,000,0001395/09/16
92561تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001395/09/16
92560تهرانشهر زیباکلنگیفروش1789,000,0001,602,000,0001395/09/16
92237تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1395/09/14
92236تهرانشربیانی شرقیآپارتمانفروش925,490,000505,000,0001395/09/14
92192تهرانآلاله شرقیآپارتمانفروش1124,100,000459,200,0001395/09/14
92190تهرانشهر زیباآپارتمانفروش772,950,000277,150,0001395/09/14
92083تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1304,600,000598,000,0001395/09/11
92082تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش2084,700,000977,600,0001395/09/11
91589تهران بلوار لالهاداریرهن120150,000,0001395/09/09
91825تهرانشهر زیبااداریرهن و اجاره802,000,00015,000,0001395/09/07
91826تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن208180,000,0001395/09/07
91720تهرانشهرزیباآپارتمانفروش2084,700,000977,600,0001395/09/06
91719تهرانشهر زیباآپارتمانفروش865,058,000435,000,0001395/09/06
91431تهرانشهرزیباآپارتمانرهن11090,000,0001395/09/02
91350تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1844,200,000772,800,0001395/09/02
91349تهرانشهرزیباآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001395/09/02
91348تهرانشهرزیباآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395/09/02
91310تهرانشهرزیباآپارتمانرهن5850,000,0001395/09/01
91309تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره88600,00040,000,0001395/09/01
90854تهرانانتهای حکیمآپارتمانرهن و اجاره1351,000,00050,000,0001395/08/25
90513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/08/24
90512تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001395/08/24
90511تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001395/08/24
90475تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00050,000,0001395/08/23
90313تهرانشهرزيباآپارتمانفروش964,600,000441,600,0001395/08/23
90276تهرانشهر زیباآپارتمانرهن9090,000,0001395/08/22
89366تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن8590,000,0001395/08/12
89215تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره1021,500,00050,000,0001395/08/11
88761تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00080,000,0001395/08/06
Page top