املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20826تهرانشهرانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-07-14
20827تهرانشهرانآپارتمانفروش805,500,000400,000,0001393-07-14
20828تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1854,800,000888,000,0001393-07-14
20829تهرانشهرانآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001393-07-14
20897تهرانشهرانآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393-07-14
20911تهرانشهران _ کوهسارآپارتمانفروش1734,000,000692,000,0001393-07-14
20922تهرانشهرانمغازهفروش149,000,000126,000,0001393-07-14
20772تهران شهران - کوهسارآپارتمانفروش553,640,000200,000,0001393-07-12
20657تهرانشهرانآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001393-07-10
20659تهرانشهران - کوهسار آپارتمانفروش592,900,000171,500,0001393-07-10
20661تهرانشهران - کن آپارتمانفروش813,100,000250,000,0001393-07-10
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393-07-07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
18843تهرانشهرانآپارتمانفروش684,830,000328,000,0001393-06-30
18844تهرانشهران _ کوهسارآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001393-06-30
16529تهرانشهرانآپارتمانفروش763,600,000273,600,0001393-06-15
16531تهرانشهرانآپارتمانفروش1574,300,000675,100,0001393-06-15
16263تهرانشهرانآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-06-13
16253تهرانشهرانآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001393-06-13
16242تهرانشهراناداریفروش1055,500,000577,500,0001393-06-13
16235تهرانشهرانآپارتمانفروش953,950,000375,250,0001393-06-13
16233تهرانشهرانآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001393-06-13
15758تهرانشهران آپارتمانفروش505,500,000275,000,0001393-06-10
15170تهرانخیابان شهرانآپارتمانفروش1225,400,000658,800,0001393-04-14
13973تهرانشهران - خیابان مجیدعباسیآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001392-07-06
13969تهرانشهران - خیابان شهید طوقانیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001392-05-03
13959تهرانشهران - خیابان مخابراتآپارتمانفروش2306,400,000800,000,0001392-05-02
13580تهرانشهران - بالاتر از امام زاده شعیبویلافروش1,000700,000700,000,0001391-12-02
13127تهرانشهران - شهرک بهارانآپارتمانفروش1462,200,000321,000,0001391-07-30
13116تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1423,000,000426,000,0001391-07-24
Page top