املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
21776تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش873,565,000310,000,0001393-07-24
21777تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001393-07-24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21779تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393-07-24
21856تهرانشهران - ف دوماداریفروش1425,000,000350,000,0001393-07-24
21380تهرانشهرانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-07-19
21381تهرانشهرانآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-07-19
21382تهرانشهرانآپارتمانفروش952,000,000190,000,0001393-07-19
21383تهرانشهرانآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001393-07-19
21384تهرانشهرانآپارتمانفروش644,300,000275,000,0001393-07-19
21385تهرانشهرانآپارتمانفروش723,800,000273,600,0001393-07-19
21386تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001393-07-19
21387تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,300,000646,600,0001393-07-19
20826تهرانشهرانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-07-14
20827تهرانشهرانآپارتمانفروش805,500,000400,000,0001393-07-14
20828تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1854,800,000888,000,0001393-07-14
20829تهرانشهرانآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001393-07-14
20897تهرانشهرانآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393-07-14
20911تهرانشهران _ کوهسارآپارتمانفروش1734,000,000692,000,0001393-07-14
20922تهرانشهرانمغازهفروش149,000,000126,000,0001393-07-14
20772تهران شهران - کوهسارآپارتمانفروش553,640,000200,000,0001393-07-12
20657تهرانشهرانآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001393-07-10
20659تهرانشهران - کوهسار آپارتمانفروش592,900,000171,500,0001393-07-10
20661تهرانشهران - کن آپارتمانفروش813,100,000250,000,0001393-07-10
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393-07-07
Page top