املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20009تهرانشهرانآپارتمانفروش505,200,000260,000,0001393-10-13
29526تهرانشهرانآپارتمانفروش714,200,000300,000,0001393-10-06
26755تهرانشهرانآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-09-10
26756تهرانشهرانآپارتمانفروش704,600,000322,000,0001393-09-10
25466تهرانشهرانآپارتمانفروش823,850,000315,700,0001393-08-25
25507تهرانشهرانمغازهفروش1918,000,000342,000,0001393-08-25
24835تهرانشهرانآپارتمانفروش674,300,000288,100,0001393-08-20
24836تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393-08-20
24839تهرانشهرانآپارتمانفروش874,000,000348,000,0001393-08-20
24280تهرانشهرانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-08-17
24281تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش574,600,000262,200,0001393-08-17
24282تهرانشهرانآپارتمانفروش1005,900,000590,000,0001393-08-17
24299تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1052,950,000309,750,0001393-08-17
23760تهرانشهرانکلنگیفروش3008,500,0003,825,000,0001393-08-10
23761تهرانشهرانآپارتمانفروش924,350,000400,000,0001393-08-10
23762تهرانشهراناداریفروش805,500,000440,000,0001393-08-10
23763تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش833,620,000300,000,0001393-08-10
21776تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش873,565,000310,000,0001393-07-24
21777تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001393-07-24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21779تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393-07-24
21856تهرانشهران - ف دوماداریفروش1425,000,000350,000,0001393-07-24
21380تهرانشهرانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-07-19
21381تهرانشهرانآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-07-19
21382تهرانشهرانآپارتمانفروش952,000,000190,000,0001393-07-19
21383تهرانشهرانآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001393-07-19
21384تهرانشهرانآپارتمانفروش644,300,000275,000,0001393-07-19
21385تهرانشهرانآپارتمانفروش723,800,000273,600,0001393-07-19
21386تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001393-07-19
21387تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,300,000646,600,0001393-07-19
Page top