املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سازمان برنامه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71765تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش986,125,000600,000,0001395-01-21
71186تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش806,300,000504,000,0001394-12-24
70411تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-12-11
69632تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش904,666,000420,000,0001394-12-03
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394-11-29
68987تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-26
68610تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-21
68341تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1075,800,000620,600,0001394-11-19
68131تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش5856,800,0003,978,000,0001394-11-17
68138تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-11-17
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394-11-08
67115تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش45610,500,0002,992,500,0001394-11-06
66852تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش713,700,000262,700,0001394-11-04
66860تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-11-04
66861تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394-11-04
66619تهرانسازمان مركزیآپارتمانمعاوضه1035,200,000535,600,0001394-11-01
66465تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-10-27
66447تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394-10-27
65913تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394-10-22
65720تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش6309,500,0005,937,500,0001394-10-20
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394-10-20
65212تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1327,400,0001394-10-14
64969تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش1024,300,000438,600,0001394-10-12
64696تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1465,600,000817,600,0001394-10-09
64541تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394-10-07
Page top