املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سازمان برنامه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81789تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1045,700,000592,800,0001395-05-23
81788تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001395-05-23
81479تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001395-05-20
81216تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,100,0001,050,000,0001395-05-18
80933تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395-05-16
80840تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش1366,000,000816,000,0001395-05-14
80831تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001395-05-14
80426تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-05-12
80111تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش673,955,000265,000,0001395-05-07
79823تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش854,117,000350,000,0001395-05-04
79666تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش943,830,000360,000,0001395-05-02
79510تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001395-04-30
78896تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش1665,100,000846,000,0001395-04-25
78162تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395-04-20
74782تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001395-03-04
72979تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001395-02-01
72984تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001395-02-01
72573تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001395-01-29
71765تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش986,125,000600,000,0001395-01-21
71186تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش806,300,000504,000,0001394-12-24
70411تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-12-11
69632تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش904,666,000420,000,0001394-12-03
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394-11-29
68987تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-26
68610تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-21
68341تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1075,800,000620,600,0001394-11-19
68131تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش5856,800,0003,978,000,0001394-11-17
68138تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-11-17
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394-11-08
67115تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش45610,500,0002,992,500,0001394-11-06
Page top