املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سازمان برنامه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95360تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1645,500,000902,000,0001396/03/01
95504تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001396/01/11
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,0001396/01/10
95392تهراندویست دستگاه کیهانآپارتمانفروش916,100,000555,000,0001395/11/13
78750تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001395/11/13
95361تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش1156,100,0007,015,000,0001395/11/01
95359تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/30
95345تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001395/10/28
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395/10/27
94929تهران سازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش834,400,000365,200,0001395/10/08
94036تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1925,500,0001,056,000,0001395/10/01
93844تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانرهن100130,000,0001395/09/29
93789تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش83کارشناسیکارشناسی1395/09/29
93287تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش924,347,000400,000,0001395/09/22
92666تهرانفردوس غربآپارتمانرهن8080,000,0001395/09/16
92663تهرانسازمان برنامهآپارتمانرهن و اجاره120400,00090,000,0001395/09/16
92170تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش984,950,000485,100,0001395/09/13
92110تهرانسازمان شمالیآپارتمانرهن7095,000,0001395/09/11
92068تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001395/09/11
91576تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00020,000,0001395/09/03
91067تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانرهن و اجاره831,700,00020,000,0001395/08/27
88233تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1357,000,0001395/08/03
87496تهرانسازمان برنامهمستغلاتفروش32714,000,0003,990,000,0001395/07/26
87495تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001395/07/26
87277تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1067,000,0001395/07/24
86135تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001395/07/06
85837تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,500,000432,000,0001395/07/04
83240تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1364,400,000598,000,0001395-06-06
83239تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1606,200,000990,000,0001395-06-06
82153تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1145,614,000640,000,0001395-05-26
Page top