املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88769تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن126150,000,0001395/08/06
88689تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/08/06
88419تهرانبلوار بعثتآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/08/04
88270تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن و اجاره741,700,00038,000,0001395/08/03
88269تهرانجنت آباد شمالیاداریرهن90135,000,0001395/08/03
88268تهرانایرانپارسآپارتمانرهن8680,000,0001395/08/03
88128تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن126150,000,0001395/08/02
87937تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,700,00040,000,0001395/08/01
87936تهرانایرانپارسآپارتمانرهن و اجاره721,200,00030,000,0001395/08/01
87883تهرانپپامبر غربیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001395/08/01
87480تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001395/07/26
87312تهرانجنت آبادمستغلاتفروش2008,700,0001395/07/24
87310تهرانچهار باغ آپارتمانفروش1756,700,0001,172,500,0001395/07/24
87311تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش935,400,000502,200,0001395/07/24
87025تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001395/07/17
86045تهرانجنت آبادمستغلاترهن و اجاره1532,400,00050,000,0001395/07/05
85817تهرانجنت آبادآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395/07/04
85592تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001395/06/31
85591تهرانجنت آبادآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001395/06/31
85276تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1209,000,0001395/06/27
85275تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001395/06/27
84750تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001395/06/20
84748تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش814,075,000330,000,0001395/06/20
84749تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش1755,300,000927,500,0001395/06/20
84341تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1415,630,000793,830,0001395/06/16
84342تهرانمجاهد کبیرآپارتمانفروش1386,000,000828,000,0001395/06/16
84343تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش1002,800,000,0001395/06/16
84340تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1155,600,000644,000,0001395/06/16
83799تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1415,630,000793,830,0001395/06/11
83798تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,800,000398,400,0001395/06/11
Page top