املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22184تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-07-27
22185تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش934,700,000437,100,0001393-07-27
21657تهرانجنت آبادمغازهفروش41کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21658تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش563,750,000210,000,0001393-07-22
21659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393-07-22
21660تهرانجنت آباد - 4 باغمغازهفروش3317,000,000561,000,0001393-07-22
21661تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1254,900,000612,500,0001393-07-22
21662تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393-07-22
21663تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393-07-22
21665تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1124,500,000504,000,0001393-07-22
21321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش613,770,000230,000,0001393-07-19
21322تهرانجنت آبادمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393-07-19
21323تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001393-07-19
21333تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1145,600,000638,400,0001393-07-19
21348تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1509,800,0001393-07-19
21044تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش575,263,158300,000,0001393-07-16
21046تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش614,430,000270,000,0001393-07-16
21047تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001393-07-16
21048تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001393-07-16
21049تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1605,200,000832,000,0001393-07-16
21050تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393-07-16
20788تهرانجنت آباد مرکزیاداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-14
20789تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش674,500,000301,500,0001393-07-14
20790تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393-07-14
20791تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-07-14
20891تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-07-14
18789تهرانجنت آبادمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393-07-12
20630تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,200,000535,600,0001393-07-10
20621تهرانجنت آباداداریفروش11740,000,0001393-07-10
20622تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش714,580,000325,000,0001393-07-10
Page top