املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26635تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001393-09-09
26495تهرانایرانپارسآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-09-08
25309تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش11040,000,0001393-08-24
25310تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393-08-24
25321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-08-24
25358تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش853,530,000300,000,0001393-08-24
24551تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش705,250,000367,500,0001393-08-19
24607تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393-08-19
24626تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393-08-19
24642تهرانجنت آبادآپارتمانفروش963,900,000374,400,0001393-08-19
24221تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-08-17
24232تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001393-08-17
24248تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393-08-17
24252تهرانجنت آبادآپارتمانفروش733,800,000277,400,0001393-08-17
23677تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,360,000235,000,0001393-08-10
23691تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-10
23727تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,500,000566,500,0001393-08-10
23748تهرانجنت آبادآپارتمانفروش694,000,000276,000,0001393-08-10
22832تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001393-08-03
22833تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,500,000533,500,0001393-08-03
22834تهرانجنت آبادآپارتمانفروش555,500,000302,500,0001393-08-03
22487تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,100,000561,000,0001393-07-29
22488تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001393-07-29
22509تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-29
22514تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-07-29
22529تهرانجنت آبادآپارتمانفروش673,650,000244,550,0001393-07-29
22150تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001393-07-27
22151تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-07-27
22152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-07-27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393-07-27
Page top