املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73678تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش763,200,000240,000,0001395-02-08
73408تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001395-02-06
73407تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش924,100,000377,200,0001395-02-06
73103تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-04
73122تهرانشهرک مبعثآپارتمانفروش704,800,0001395-02-04
73124تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001395-02-04
73091تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001395-02-04
72995تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001395-02-01
73020تهرانجنت آبادکلنگیفروش90020,000,0001395-02-01
72974تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001395-01-31
72693تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1275,800,0001395-01-30
72700تهرانجنت آبادآپارتمانفروش893,370,000300,000,0001395-01-30
72578تهرانسیمون بولیوارویلافروش1001,000,000,0001395-01-29
72579تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395-01-29
72589تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001395-01-29
72677تهرانبلوار مبعثآپارتمانفروش723,400,000245,000,0001395-01-29
72322تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش745,800,000429,500,0001395-01-25
72008تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395-01-23
72010تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1416,000,000846,000,0001395-01-23
72024تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395-01-23
72026تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,000,0001395-01-23
71874تهرانایرانپارسآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001395-01-22
71885تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395-01-22
71768تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001395-01-21
71769تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش753,335,000250,000,0001395-01-21
71779تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش13038,000,000494,000,0001395-01-21
71593تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395-01-17
71599تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001395-01-17
71395تهرانجنت آباد آپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001395-01-15
71285تهرانجنت آباد آپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-01-14
Page top