املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83798تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,800,000398,400,0001395/06/11
83797تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1254,960,000620,000,0001395/06/11
83267تهرانجنت آبادآپارتمانفروش2761,105,000305,000,0001395-06-07
83254تهرانجنت آبادکلنگیفروش2078,300,0001,718,100,0001395-06-07
83253تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش2003,870,0001,800,000,0001395-06-07
82176تهرانشهرک مبعثآپارتمانفروش1906,000,0001,140,000,0001395-05-26
82175تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش141کارشناسیکارشناسی1395-05-26
82168تهرانجنت آبادآپارتمانفروش723,600,000259,200,0001395-05-26
81810تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001395-05-23
81807تهرانجنت آبادآپارتمانفروش785,300,000413,400,0001395-05-23
81806تهرانجنت آبادآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001395-05-23
81639تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1035,500,000566,600,0001395-05-21
81625تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش995,505,000545,000,0001395-05-21
80963تهرانجنت آبادآپارتمانفروش896,000,000534,000,0001395-05-16
80948تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش594,491,000265,000,0001395-05-16
80947تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1124,200,0001395-05-16
80855تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1301,100,000,0001395-05-14
80847تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش785,300,000413,400,0001395-05-14
80846تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395-05-14
80464تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395-05-12
80442تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-05-12
80123تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001395-05-07
79846تهرانایرانپارسآپارتمانفروش713,240,000230,000,0001395-05-04
79828تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001395-05-04
79827تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش944,600,000432,400,0001395-05-04
79703تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395-05-02
79689تهرانجنت آبادآپارتمانفروش925,050,000464,600,0001395-05-02
79688تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001395-05-02
79537تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1554,800,000744,000,0001395-04-30
79521تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001395-04-30
Page top