املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48260تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394-04-22
48010تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1209,500,0001,453,500,0001394-04-20
48012تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش955,900,0001394-04-20
48013تهرانایرانپارسآپارتمانفروش875,300,000461,100,0001394-04-20
47687تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001394-04-15
47686تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394-04-15
47415تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش895,700,000507,300,0001394-04-13
47416تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-04-13
47417تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش905,250,000472,500,0001394-04-13
47233تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش5608,500,0002,448,000,0001394-04-10
47234تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش22010,000,0002,100,000,0001394-04-10
47235تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001394-04-10
47045تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,050,000384,750,0001394-04-08
47046تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001394-04-08
46636تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1084,600,000469,800,0001394-04-06
45953تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1445,000,000590,000,0001394-04-01
45954تهرانجنت آباد - نیایشآپارتمانفروش715,000,000525,000,0001394-04-01
45955تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1805,200,000624,000,0001394-04-01
45984تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش803,800,000273,600,0001394-04-01
42979تهرانجنت آبادآپارتمانفروش78295,000,0001394-03-13
44005تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش683,820,000260,000,0001394-03-11
44024تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001394-03-11
43784تهرانچهارباغ شرقیآپارتمانپیش فروش1005,500,000550,000,0001394-03-09
43799تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1035,600,000576,800,0001394-03-09
43801تهرانجنت آبادآپارتمانفروش794,810,000380,000,0001394-03-09
43802تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1202,500,000,0001394-03-09
43803تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-03-09
43534تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1616,210,0001,000,000,0001394-03-06
43535تهرانجنت آبادکلنگیفروش76011,000,0009,680,000,0001394-03-06
43536تهرانجنت آبادآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-03-06
Page top