املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56907تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001394-07-14
56908تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1056,500,000630,000,0001394-07-14
56617تهرانجنت آبادآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001394-07-11
56606تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش714,014,000285,000,0001394-07-11
56607تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش815,600,000453,600,0001394-07-11
56608تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001394-07-11
56004تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش135700,000,0001394-07-05
56006تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-07-05
56007تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001394-07-05
55722تهرانجنت آبادکلنگیفروش3508,800,0002,200,000,0001394-07-01
55723تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001394-07-01
55724تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش884,700,000413,000,0001394-07-01
55859تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1154,900,000563,500,0001394-07-01
55860تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394-07-01
55861تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394-07-01
55865تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394-07-01
55200تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-06-26
55201تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001394-06-26
55202تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-06-26
54673تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394-06-22
54675تهرانایرانپارسآپارتمانفروش813,600,000291,600,0001394-06-22
54676تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش90330,000,0001394-06-22
54243تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1034,700,000484,100,0001394-06-17
54244تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1708,800,0001,496,000,0001394-06-17
54245تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-06-17
53775تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394-06-14
53776تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394-06-14
53777تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1254,900,0001394-06-14
53778تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1434,800,000686,400,0001394-06-14
53411تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1365,750,000782,000,0001394-06-11
Page top