املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
69345تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش933,975,000370,000,0001394-11-29
68972تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001394-11-26
68973تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394-11-26
68980تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-11-26
68747تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1025,400,000432,000,0001394-11-24
68600تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-21
68601تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-11-21
68336تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1805,300,000954,000,0001394-11-19
68337تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1075,500,0001394-11-19
68347تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001394-11-19
68121تهرانجنت آبادآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001394-11-17
68123تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش845,200,000436,800,0001394-11-17
68140تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش844,761,000400,000,0001394-11-17
68147تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-11-17
68035تهرانچهار باغ شرقیمستغلاتفروش1,5608,974,00014,000,000,0001394-11-15
67940تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش6007,500,0004,500,000,0001394-11-14
67941تهرانجنت آبادمستغلاتفروش4309,500,0001394-11-14
67943تهرانجنت آبادکلنگیفروش24330,864,0002,500,000,0001394-11-14
67949تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش3405,200,0001,768,000,0001394-11-14
67623تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-11-11
67624تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394-11-11
67631تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش1609,523,0001,000,000,0001394-11-11
67424تهرانجنت آبادکلنگیفروش2007,500,0001,875,000,0001394-11-08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394-11-08
67426تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1235,300,000651,900,0001394-11-08
Page top