املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جنت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63409تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1084,648,000502,000,0001394-09-26
62967تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394-09-23
62968تهرانآبشناسانمستغلاتفروش1112,400,000,0001394-09-23
62970تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1123,800,000425,600,0001394-09-23
62971تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,100,000663,000,0001394-09-23
62614تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394-09-17
62615تهرانشهرک مبعثکلنگیفروش28010,000,0003,000,000,0001394-09-17
62616تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1104,200,000462,000,0001394-09-17
62308تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش944,400,000420,000,0001394-09-14
62309تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394-09-14
62156تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001394-09-10
62038تهرانجنت آبادکلنگیفروش24010,000,0002,000,000,0001394-09-09
62040تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1085,700,000615,600,0001394-09-09
62041تهرانجنت آبادآپارتمانفروش855,650,000480,250,0001394-09-09
61924تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش905,350,000481,500,0001394-09-08
61925تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1505,300,000795,000,0001394-09-08
61937تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2709,500,0002,821,500,0001394-09-08
61852تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2709,500,0002,821,500,0001394-09-07
61322تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2706,500,0001,300,000,0001394-09-01
61132تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1215,900,000713,900,0001394-08-28
61133تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001394-08-28
61134تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1285,400,000691,200,0001394-08-28
61136تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1644,000,000656,000,0001394-08-28
61142تهرانجنت آبادکلنگیفروش2608,500,0001,759,500,0001394-08-28
60975تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001394-08-27
60976تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش964,300,000412,800,0001394-08-27
60977تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394-08-27
60620تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001394-08-25
60621تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394-08-25
60652تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001394-08-25
Page top