املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26140تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-08-29
26144تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-08-29
26152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393-08-29
25828تهرانبلوارفردوساداریفروش756,500,000487,500,0001393-08-27
25829تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-08-27
25830تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش435,000,000210,000,0001393-08-27
25836تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-08-27
25002تهرانوفا آذر جنوبيآپارتمانفروش714,600,000326,000,0001393-08-21
24466تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393-08-19
24520تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393-08-19
24549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش713,850,000273,350,0001393-08-19
24151تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1375,800,000794,600,0001393-08-15
24152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-08-15
24153تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-15
24156تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393-08-15
24158تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-08-15
23659تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001393-08-10
23660تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393-08-10
23684تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش32010,500,0001393-08-10
23689تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393-08-10
23698تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-08-10
23741تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-10
23743تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-10
23223تهران بلوار فردوسآپارتمانفروش715,500,000390,500,0001393-08-06
22705تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش863,800,000326,800,0001393-08-03
22739تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش474,950,000232,650,0001393-08-03
22740تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001393-08-03
22300تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش705,300,000371,000,0001393-07-28
22303تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش973,600,000349,200,0001393-07-28
22308تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,200,000312,000,0001393-07-28
Page top