املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81794تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش843,600,000302,400,0001395-05-23
81793تهرانفردوس غربآپارتمانفروش925,100,000469,200,0001395-05-23
81502تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001395-05-20
81485تهرانفردوس غربآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395-05-20
81484تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1326,300,000831,600,0001395-05-20
81229تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش724,305,000310,000,0001395-05-18
81208تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395-05-18
81147تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001395-05-17
81033تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001395-05-17
80955تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1607,200,0001,152,000,0001395-05-16
80939تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش924,021,000370,000,0001395-05-16
80938تهرانفردوس غربآپارتمانفروش744,459,000330,000,0001395-05-16
80863تهرانفردوس غربآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395-05-14
80839تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001395-05-14
80469تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش70015,200,0005,000,000,0001395-05-12
80436تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1036,100,000628,300,0001395-05-12
80435تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1095,100,000555,900,0001395-05-12
80280تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1044,800,000499,200,0001395-05-10
80263تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001395-05-10
80129تهرانفردوس غربآپارتمانفروش625,100,000317,000,0001395-05-07
80108تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1044,800,000499,200,0001395-05-07
80107تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش784,900,000382,200,0001395-05-07
79839تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-05-04
79822تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001395-05-04
79700تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001395-05-02
79674تهرانفردوس غربآپارتمانفروش803,125,000250,000,0001395-05-02
79673تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395-05-02
78207تهرانفردوس غربآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001395-04-30
79528تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1053,600,000378,000,0001395-04-30
79511تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001395-04-30
Page top