املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62837تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1203,800,000456,000,0001394-09-22
62847تهرانپروانه شمالیآپارتمانفروش1904,210,000800,000,0001394-09-22
62604تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1335,500,000731,500,0001394-09-17
62605تهرانرامین شمالیکلنگیفروش92011,000,0005,280,000,0001394-09-17
62623تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1285,700,000729,600,0001394-09-17
62299تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش925,100,000469,200,0001394-09-14
62316تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1774,500,000796,500,0001394-09-14
62030تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1084,166,000450,000,0001394-09-09
62050تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394-09-09
61675تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش9608,791,0008,000,000,0001394-09-04
61676تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394-09-04
61677تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394-09-04
61420تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش40020,000,0001394-09-02
61421تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-09-02
61437تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394-09-02
61256تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001394-08-30
61260تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش933,280,000305,000,0001394-08-30
61115تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1455,900,000855,500,0001394-08-28
61116تهرانبهار شمالیکلنگیفروش4,9459,000,00039,914,500,0001394-08-28
60842تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش34017,500,0003,500,000,0001394-08-26
60843تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش33512,000,0002,688,000,0001394-08-26
60844تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش2004,825,000965,000,0001394-08-26
60610تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001394-08-25
60611تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-08-25
60347تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394-08-21
60353تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش2325,700,0001,322,400,0001394-08-21
59922تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394-08-18
59897تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-08-18
59898تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1264,800,000604,800,0001394-08-18
59650تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1055,950,000624,750,0001394-08-16
Page top