املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65921تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394-10-22
65929تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394-10-22
65721تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4907,800,0002,012,400,0001394-10-20
65734تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-10-20
65220تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394-10-14
65221تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-10-14
65236تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-10-14
64992تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1084,800,000518,400,0001394-10-12
64707تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394-10-09
64708تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001394-10-09
64731تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-10-09
64548تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1365,500,000748,000,0001394-10-07
64549تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1496,000,000894,000,0001394-10-07
64569تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394-10-07
64333تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394-10-05
64334تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-10-05
64352تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394-10-05
64060تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4309,157,0002,500,000,0001394-10-02
64061تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001394-10-02
64091تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش2004,000,000800,000,0001394-10-02
63676تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1244,800,000595,200,0001394-09-29
63391تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش55511,000,0004,114,000,0001394-09-26
63392تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394-09-26
63393تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394-09-26
63419تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1455,600,000812,000,0001394-09-26
63114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش2306,000,0001,380,000,0001394-09-24
63116تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1874,800,000897,600,0001394-09-24
63123تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1316,000,000786,000,0001394-09-24
63048تهرانفردوس غربآپارتمانفروش985,408,000530,000,0001394-09-23
62836تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394-09-22
Page top