املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
78782تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش183کارشناسیکارشناسی1395-04-24
78780تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001395-04-24
78494تهرانبلوار فردوس شرقمستغلاتفروش1001,950,000,0001395-04-22
78484تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395-04-22
78483تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1225,200,000634,400,0001395-04-22
78171تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1225,200,000634,400,0001395-04-20
78170تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1356,300,000850,500,0001395-04-20
75630تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش496,125,000300,000,0001395-03-16
75195تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001395-03-10
75196تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1374,700,000643,900,0001395-03-10
75197تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1014,500,000454,500,0001395-03-10
74786تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395-03-04
74790تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001395-03-04
74792تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1,5007,000,0001395-03-04
74088تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001395-02-13
74089تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395-02-13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395-02-13
74114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-13
74120تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش564,600,000257,600,0001395-02-13
73878تهرانفردوس غربآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001395-02-11
73885تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395-02-11
73891تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395-02-11
73668تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-08
73682تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش964,700,000451,200,0001395-02-08
73688تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395-02-08
Page top