املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ فیض

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50442تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394-05-12
48714تهرانباغ فیضآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394-04-29
48715تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1275,000,000515,000,0001394-04-29
48567تهرانباغ فیضآپارتمانفروش966,100,000585,600,0001394-04-25
48566تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001394-04-25
47986تهرانناطق نوریآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394-04-20
47661تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1234,900,000602,700,0001394-04-15
47396تهرانباغ فیضآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001394-04-13
46902تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001394-04-07
43965تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1285,100,000652,800,0001394-03-11
39398تهرانباغ فیضآپارتمانفروش675,500,000368,500,0001394-01-26
39399تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1325,700,000752,400,0001394-01-26
38472تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1145,800,000661,200,0001394-01-17
38246تهرانباغ فیضآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-01-15
38244تهرانباغ فیضآپارتمانفروش635,000,000315,000,0001394-01-15
26922تهرانباغ فیضآپارتمانفروش455,500,000274,500,0001393-09-11
26489تهرانباغ فیض آپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-09-08
26010تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-08-29
26011تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001393-08-29
25826تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-08-27
25831تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001393-08-27
25251تهرانباغ فیضمغازهفروش27کارشناسیکارشناسی1393-08-24
25343تهرانباغ فیضآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-08-24
24147تهرانباغ فیضآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001393-08-15
24148تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1053,600,000378,000,0001393-08-15
23942تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001393-08-14
22789تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1134,400,000497,200,0001393-08-03
22082تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1075,200,000504,400,0001393-07-26
22083تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001393-07-26
22084تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1284,800,000614,400,0001393-07-26
Page top