املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ فیض

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84720تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/06/20
80260تهرانباغ فیضآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001395-05-10
79671تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1224,500,000549,000,0001395-05-02
78165تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001395-04-20
77322تهرانباغ فیضآپارتمانفروش683,900,000260,000,0001395-04-07
75687تهرانباغ فیضآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001395-03-17
75676تهرانباغ فیضآپارتمانفروش475,400,000253,800,0001395-03-17
75618تهرانباغ فیض آپارتمانفروش804,815,000385,000,0001395-03-16
74109تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395-02-13
73670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش774,636,000357,000,0001395-02-08
73101تهران22 بهمنآپارتمانفروش825,300,000430,000,0001395-02-04
73097تهرانباغ فیضآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-04
72982تهرانباغ فیضآپارتمانفروش9248,950,000450,000,0001395-02-01
72859تهرانباغ فیضکلنگیفروش4109,000,0002,295,000,0001395-01-31
72688تهرانباغ فیضآپارتمانفروش753,735,000280,000,0001395-01-30
72715تهرانباغ فیضآپارتمانفروش654,770,000310,000,0001395-01-30
72177تهرانباغ فیض آپارتمانفروش755,500,000412,500,0001395-01-24
71865تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001395-01-22
71762تهرانباغ فیض آپارتمانفروش683,970,000270,000,0001395-01-21
71763تهرانباغ فیض آپارتمانفروش723,100,000223,200,0001395-01-21
71776تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001395-01-21
71578تهرانباغ فیض آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395-01-17
71590تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395-01-17
71472تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1356,500,0001395-01-16
71365تهرانباغ فیض آپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395-01-15
71388تهرانناطق نوریآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-15
71273تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395-01-14
71280تهرانناطق نوریآپارتمانفروش614,600,000280,600,0001395-01-14
71111تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001394-12-22
71124تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394-12-22
Page top