املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18617تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش665,000,000330,000,0001393-06-28
18428تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش22012,000,0002,640,000,0001393-06-27
18429تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش724,200,000302,400,0001393-06-27
18430تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش14510,000,0001,450,000,0001393-06-27
18431تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393-06-27
18432تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-27
18440تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش935,700,000530,100,0001393-06-27
18457تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-06-27
18482تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-06-27
18188تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش674,600,000308,200,0001393-06-25
18189تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-06-25
18192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1117,200,000799,200,0001393-06-25
18194تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2330,000,000690,000,0001393-06-25
18198تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393-06-25
18201تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393-06-25
17807تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش764,400,000335,000,0001393-06-24
17991تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-06-24
17996تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-06-24
17997تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393-06-24
17998تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1314,250,000556,750,0001393-06-24
17999تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش456,200,000279,000,0001393-06-24
18000تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-06-24
18010تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,400,000268,400,0001393-06-24
18018تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393-06-24
17439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,150,000522,750,0001393-06-22
17446تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش814,100,000332,100,0001393-06-22
17459تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393-06-22
17460تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,870,000360,000,0001393-06-22
17486تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش823,400,000278,800,0001393-06-22
17492تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,860,000410,000,0001393-06-22
Page top