املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001395-05-02
79534تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395-04-30
79522تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001395-04-30
79509تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش985,306,000520,000,0001395-04-30
79171تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,400,000718,200,0001395-04-28
79157تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395-04-28
78921تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-26
78903تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1364,600,000625,600,0001395-04-26
78902تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش923,805,000350,000,0001395-04-26
78790تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001395-04-24
78785تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-24
78774تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,200,000494,000,0001395-04-24
78493تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001395-04-22
78481تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001395-04-22
78480تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1714,400,000752,400,0001395-04-22
78202تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1903,245,0001,200,000,0001395-04-20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395-04-20
78021تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395-04-19
75694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001395-03-17
75678تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001395-03-17
75679تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395-03-17
75615تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001395-03-16
75629تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001395-03-16
75213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395-03-10
75192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1395-03-10
75193تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1709,800,0001,666,000,0001395-03-10
75031تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,225,000470,000,0001395-03-08
75032تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20013,000,0001395-03-08
75037تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,655,000520,000,0001395-03-08
74779تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش476,000,000384,000,0001395-03-04
Page top