املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
66660تهرانشهرک هماکلنگیفروش3727,526,0002,800,000,0001394-11-01
66672تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1156,300,000346,500,0001394-11-01
66463تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-10-27
66439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1725,200,000894,400,0001394-10-27
66440تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394-10-27
66084تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1274,000,000508,000,0001394-10-23
66110تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1144,300,000490,200,0001394-10-23
65917تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش27011,000,0002,200,000,0001394-10-22
65918تهرانشهرک هماکلنگیفروش24013,983,0003,300,000,0001394-10-22
65702تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش80010,000,0004,570,000,0001394-10-19
65703تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1444,200,000604,800,0001394-10-19
65710تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش10011,764,0002,000,000,0001394-10-19
65214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-10-14
65215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانمعاوضه1086,500,000650,000,0001394-10-14
65244تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001394-10-14
64965تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,200,000598,000,0001394-10-12
64966تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001394-10-12
64990تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش925,500,000506,000,0001394-10-12
64701تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش83211,500,0005,255,500,0001394-10-09
64702تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش2,2403,500,0007,840,000,0001394-10-09
64543تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1134,867,257550,000,0001394-10-07
64544تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش809,500,0001,092,500,0001394-10-07
64567تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1355,925,000800,000,0001394-10-07
64348تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001394-10-05
64349تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-10-05
Page top