املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68342تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-11-19
68322تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,457,000280,000,0001394-11-19
68320تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1607,600,0001,216,000,0001394-11-19
68321تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش945,851,000550,000,0001394-11-19
68133تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,850,000631,800,0001394-11-17
68134تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1114,800,000532,800,0001394-11-17
68144تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,200,000465,000,0001394-11-17
67853تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32411,000,0002,706,000,0001394-11-13
67857تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001394-11-13
67530تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-11-10
67531تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش45010,000,0003,400,000,0001394-11-10
67542تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-11-10
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394-11-08
67409تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394-11-08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-11-08
67119تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001394-11-06
67120تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1224,400,000536,800,0001394-11-06
67148تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394-11-06
66855تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1406,300,000630,000,0001394-11-04
66885تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش873,908,000340,000,0001394-11-04
66614تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001394-11-01
66615تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,000,000480,000,0001394-11-01
66677تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001394-11-01
66658تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1275,300,000637,100,0001394-11-01
66659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1244,500,000558,000,0001394-11-01
Page top