املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
70831تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش623,710,000230,000,0001394-12-17
70830تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394-12-17
70858تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001394-12-17
70683تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,200,000436,800,0001394-12-15
70167تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1545,300,000816,200,0001394-12-09
70168تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-12-09
70193تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-12-09
69958تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1033,300,000340,000,0001394-12-05
69638تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1345,100,000683,400,0001394-12-03
69639تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش604,100,000,0001394-12-03
69680تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-12-03
69422تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-12-01
69423تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001394-12-01
69442تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش994,500,000445,500,0001394-12-01
69323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش803,625,000290,000,0001394-11-29
69324تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش923,846,000250,000,0001394-11-29
69352تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394-11-29
68953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-26
68954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-11-26
68955تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-11-26
68984تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394-11-26
68942تهرانپیامبرمرکزیآپارتمانفروش2,5004,700,000286,700,0001394-11-25
68943تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001394-11-25
68754تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-11-24
68585تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,800,000532,800,0001394-11-21
Page top