املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
73872تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش705,400,000378,000,0001395-02-11
73880تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1353,600,000486,000,0001395-02-11
73897تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش18011,000,0001,980,000,0001395-02-11
73659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-08
73398تهرانباغ فیضآپارتمانفروش924,891,000450,0001395-02-06
73399تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395-02-06
73115تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395-02-04
73106تهراناشرفی - پیامبراداریفروش1007,200,000720,000,0001395-02-04
72985تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395-02-01
72690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,950,000435,600,000,0001395-01-30
72716تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395-01-30
72575تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش60600,0001395-01-29
72588تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395-01-29
72314تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,300,000365,000,0001395-01-25
72178تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395-01-24
72180تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2255,500,000962,500,0001395-01-24
72198تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1134,870,000550,000,0001395-01-24
71866تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395-01-22
71474تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش803,250,000260,000,0001395-01-16
71369تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1266,000,000756,000,0001395-01-15
71371تهرانشهرک نیروی هواییآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395-01-15
71389تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش636,300,000395,000,0001395-01-15
71190تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش934,850,000451,000,0001394-12-24
71113تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش824,390,000360,000,0001394-12-22
71041تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش1365,200,000707,200,0001394-12-20
Page top