املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
82847تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395-06-02
81814تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,292,000270,000,0001395-05-23
81500تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001395-05-20
81203تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001395-05-18
80932تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1364,400,000598,400,0001395-05-16
80858تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش38010,000,0004,500,000,0001395-05-14
80832تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش957,700,000731,500,0001395-05-14
80460تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش38010,000,0004,500,000,0001395-05-12
80427تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1245,250,000651,000,0001395-05-12
80276تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1388,898,0001,050,000,0001395-05-10
80258تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001395-05-10
80257تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,800,0001,263,600,0001395-05-10
80124تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2309,500,0002,185,000,0001395-05-07
80046تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1344,402,000590,000,0001395-05-06
80042تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001395-05-06
79838تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001395-05-04
79816تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1285,550,000710,400,0001395-05-04
79675تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001395-05-02
79661تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1444,800,000691,200,0001395-05-02
79533تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1114,300,000477,300,0001395-04-30
78920تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش3639,400,0003,412,200,0001395-04-26
78915تهران200 دستگاهآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001395-04-26
78900تهران کاشانی - کیهانآپارتمانفروش1284,500,000576,000,0001395-04-26
78789تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1925,200,000998,400,0001395-04-24
78781تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001395-04-24
Page top