املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
58842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,800,000372,400,0001394-08-06
58861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-08-06
58326تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-07-29
58070تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394-07-27
58071تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,319,000500,000,0001394-07-27
58074تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,600,0002,496,000,0001394-07-27
58104تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش945,319,000500,000,0001394-07-27
58107تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-07-27
58128تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش2084,700,000977,600,0001394-07-27
57972تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394-07-26
57812تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2316,200,0001,432,200,0001394-07-25
57813تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1053,809,000400,000,0001394-07-25
57932تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394-07-25
57762تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001394-07-23
57763تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394-07-23
57764تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2316,200,0001394-07-23
57765تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1434,900,000700,700,0001394-07-23
57371تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-07-20
57377تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش703,857,000270,000,0001394-07-20
57079تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1486,000,000888,000,0001394-07-16
57080تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش723,900,000280,800,0001394-07-16
56777تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1174,900,000573,300,0001394-07-13
56778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش995,200,000514,800,0001394-07-13
56583تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش40511,000,0001394-07-11
56584تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش40015,000,0005,400,000,0001394-07-11
Page top