املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
64327تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-10-05
64328تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1071,700,934182,000,0001394-10-05
64347تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش7368,500,0003,255,500,0001394-10-05
63950تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,35518,000,00014,850,000,0001394-10-01
63949تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1704,700,000799,000,0001394-10-01
63960تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش823,500,000287,000,0001394-10-01
63639تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001394-09-29
63672تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,100,000451,000,0001394-09-29
63380تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001394-09-26
63415تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1885,000,000940,000,0001394-09-26
63104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-09-24
63105تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001394-09-24
63121تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1184,000,000472,000,0001394-09-24
62831تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1574,500,000706,500,0001394-09-22
62832تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394-09-22
62592تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1254,300,000537,500,0001394-09-17
62593تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش42010,500,0003,150,000,0001394-09-17
62619تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-09-17
62292تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394-09-14
62312تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394-09-14
62021تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001394-09-09
62022تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394-09-09
62047تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش766,600,000501,600,0001394-09-09
61836تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-09-07
61837تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1156,100,000701,500,0001394-09-07
Page top