املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57812تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2316,200,0001,432,200,0001394-07-25
57813تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1053,809,000400,000,0001394-07-25
57932تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394-07-25
57762تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001394-07-23
57763تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394-07-23
57764تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2316,200,0001394-07-23
57765تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1434,900,000700,700,0001394-07-23
57371تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-07-20
57377تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش703,857,000270,000,0001394-07-20
57079تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1486,000,000888,000,0001394-07-16
57080تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش723,900,000280,800,0001394-07-16
56777تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1174,900,000573,300,0001394-07-13
56778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش995,200,000514,800,0001394-07-13
56583تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش40511,000,0001394-07-11
56584تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش40015,000,0005,400,000,0001394-07-11
56587تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1425,200,000738,400,0001394-07-11
56612تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1174,900,000573,300,0001394-07-11
55889تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش2045,600,0001,142,400,0001394-07-04
55890تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,800,000986,000,0001394-07-04
55891تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش814,500,000364,000,0001394-07-04
55379تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-06-28
55381تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش934,000,000372,000,0001394-06-28
55382تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-06-28
54538تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-06-21
54077تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-06-16
54078تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-06-16
53881تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش107430,000,0001394-06-15
53727تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001394-06-14
53729تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-06-14
53268تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1077,700,000823,900,0001394-06-09
Page top