املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68982تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-11-26
68741تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش584,397,000255,000,0001394-11-24
68583تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2094,200,0001394-11-21
68607تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1354,375,000350,000,0001394-11-21
68340تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش624,838,000300,000,0001394-11-19
68313تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,192,000405,000,0001394-11-19
68314تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394-11-19
68315تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001394-11-19
68132تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1865,500,0001,023,000,0001394-11-17
68142تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394-11-17
67841تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش69610,000,0003,840,000,0001394-11-13
67842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394-11-13
67851تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394-11-13
67528تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1205,400,000648,000,0001394-11-10
67541تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001394-11-10
67404تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,400,000445,400,0001394-11-08
67405تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394-11-08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394-11-08
67116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش985,600,000548,800,0001394-11-06
67137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش893,650,000324,850,0001394-11-06
66853تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-11-04
66884تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش683,235,000220,000,0001394-11-04
66610تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-11-01
66611تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-11-01
66637تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1093,669,000400,000,0001394-11-01
Page top