املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 5 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96131تهرانحصارکآپارتمانرهن120129,000,0001396/05/06
96142تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن82130,000,0001396/05/05
96100تهرانکوهسارآپارتمانفروش983,775,000370,000,0001396/05/04
96137تهرانشهرانآپارتمانفروش1303,800,000495,000,0001396/05/04
95877تهرانشهران، خدادادآپارتمانفروش573,500,000199,500,0001396/05/02
96081تهرانمخبریکلنگیفروش1,20013,000,00012,000,000,0001396/04/25
84513تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/04/24
95359تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاه آپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001396/04/21
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/18
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,0001396/03/09
95685تهرانشهرک آپادانا، فاز1آپارتمانرهن و اجاره1262,000,00060,000,0001396/03/07
95587تهرانشهرزيبا، شربیانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001396/03/04
95360تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1645,500,000902,000,0001396/03/01
95670تهرانشهران، يكمآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001396/02/14
95660تهراناشرفی اصفهانی، درخشانیآپارتمانفروش73308,000,0001396/02/10
95641تهرانآيت الله كاشانی، کانونآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001396/02/10
95614تهرانشهران، کوهسارآپارتمانفروش924,200,000386,400,0001396/01/31
95532تهرانپونک، پنج تنآپارتمانفروش724,300,000310,000,0001396/01/24
95507تهرانبلوار فردوس، بهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره68900,00045,000,0001396/01/15
95504تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001396/01/11
95503تهرانشهران آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001396/01/11
95461تهرانآيت الله كاشانی، بهناماداریرهن و اجاره651,900,00030,000,0001395/12/29
95420تهرانبلوار فردوس، بهارآپارتمانرهن و اجاره671,200,00060,000,0001395/12/28
95444تهرانباغ فیض، باهنرآپارتمانرهن8072,000,0001395/12/23
95427تهرانشهران، بلوار طالقانیآپارتمانرهن و اجاره1151,200,00050,000,0001395/12/10
Page top