املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 4 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26546تهرانتهرانپارسکلنگیفروش9009,000,0001393-09-09
26547تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش783,400,000265,000,0001393-09-09
26559تهرانحکیمیهکلنگیفروش2216,300,0001,392,300,0001393-09-09
26560تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1264,000,000504,000,0001393-09-09
26566تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش924,600,000423,200,0001393-09-09
26582تهرانقنات کوثرمغازهفروش7710,000,000770,000,0001393-09-09
26597تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش864,100,000352,600,0001393-09-09
26629تهرانبنی هاشممغازهفروش17350,000,0001393-09-09
26636تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2007,300,0001,460,000,0001393-09-09
26464تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1405,750,000805,000,0001393-09-08
26465تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش703,600,000252,000,0001393-09-08
26490تهرانبنی هاشم مغازهفروش17350,000,0008,650,000,0001393-09-08
26501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش753,800,000285,000,0001393-09-08
26393تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش882,250,000462,000,0001393-09-03
26276تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-09-02
26248تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001393-09-01
26308تهرانلویزانآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001393-09-01
26153تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-08-29
25833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-08-27
25857تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش683,200,000217,600,0001393-08-27
25858تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001393-08-27
25859تهرانتهرانپارس - خ 220آپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-27
25860تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001393-08-27
25460تهرانشمس آبادآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001393-08-25
25521تهرانشمس آبادآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-08-25
25237تهرانتهرانپارس - خ 196کلنگیفروش19813,500,0003,618,000,0001393-08-24
25252تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش634,525,000285,075,0001393-08-24
25301تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-24
25302تهرانتهرانپارس - جشنوارهمستغلاتفروش2302,800,0001393-08-24
25317تهرانتهرانپارس - توحیدآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-08-24
Page top