املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هروی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
73244تهرانهرویآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001395-02-05
73259تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش707,200,000504,000,0001395-02-05
72685تهرانهروی آپارتمانفروش906,400,000576,000,0001395-01-30
72696تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش2025,300,0001,070,600,0001395-01-30
71862تهرانهروی - حسین آباد آپارتمانمعاوضه1186,800,000802,400,0001395-01-22
71573تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1315,900,000772,900,0001395-01-17
71457تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395-01-16
71356تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395-01-15
71261تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش956,900,000655,500,0001395-01-14
70207تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-12-09
70097تهرانهرویآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-12-08
70121تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1109,000,000900,000,0001394-12-08
69529تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش756,267,000470,000,0001394-12-02
69542تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-12-02
69460تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1137,000,000791,000,0001394-12-01
69356تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394-11-29
69210تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394-11-28
69090تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش756,266,000470,000,0001394-11-27
69100تهران حسین آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-27
68960تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394-11-26
68869تهرانهرویآپارتمانفروش825,100,000499,800,0001394-11-25
68870تهرانهرویآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-25
68876تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394-11-25
68734تهرانهرویآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394-11-24
68593تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394-11-21
Page top