املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هروی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
90320تهرانهرویآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/08/23
90316تهرانهروی آپارتمانفروش845,400,000453,600,0001395/08/23
90405تهرانهرویاداریرهن و اجاره601,000,00060,000,0001395/08/23
90155تهرانهروی آپارتمانرهن165250,000,0001395/08/20
90133تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره801,800,00040,000,0001395/08/20
90060تهرانهرویآپارتمانفروش1208,300,000996,000,0001395/08/20
90059تهرانهروی - وفامنشآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001395/08/20
90058تهرانحسین آبادمستغلاتفروش2245,800,0001,300,000,0001395/08/20
90030تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/08/19
90029تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره951,300,00010,000,0001395/08/19
89863تهرانهرویاداریرهن و اجاره753,000,00050,000,0001395/08/18
89788تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره801,800,0004,000,0001395/08/18
89654تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره701,700,00050,000,0001395/08/17
89518تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1302,200,00050,000,0001395/08/13
89451تهرانهروی آپارتمانرهن و اجاره1002,000,00025,000,0001395/08/13
89450تهرانحسین آباد آپارتمانرهن و اجاره100400,00080,000,0001395/08/13
89379تهرانبلوار گلزارآپارتمانرهن و اجاره841,400,00045,000,0001395/08/12
89318تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره951,300,00010,000,0001395/08/12
89319تهرانهرویاداریاجاره904,000,0001395/08/12
89270تهرانحسین آبادآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/08/12
89172تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره851,400,00045,000,0001395/08/11
89128تهرانگلستان پنجمآپارتمانفروش1086,200,000669,600,0001395/08/11
89127تهرانهرویآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/08/11
89125تهرانساقدوشآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395/08/11
89030تهرانهرویاداریرهن و اجاره1103,200,00080,000,0001395/08/10
Page top