املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هروی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92997تهرانهرویمغازهرهن و اجاره144,000,00050,000,0001395/09/18
92835تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن138240,000,0001395/09/17
92830تهرانهروی - ظابطیآپارتمانرهن92150,000,0001395/09/17
92829تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانرهن و اجاره1082,300,00025,000,0001395/09/17
92827تهرانهرویآپارتمانرهن135230,000,0001395/09/17
92794تهرانهرویآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001395/09/17
92792تهرانگلستان پنجم آپارتمانفروش1756,857,0001,200,000,0001395/09/17
92790تهرانساقدوشآپارتمانفروش1334,500,000598,500,0001395/09/17
92637تهرانهرویاداریرهن و اجاره1103,000,00050,000,0001395/09/16
92525تهرانحسین آباداداریرهن و اجاره901,000,000120,000,0001395/09/15
89860تهرانحسین آباداداریرهن و اجاره40690,000,0001,000,000,0001395/09/15
92447تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/09/15
92321تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره2225,000,000100,000,0001395/09/14
92320تهرانهرویمغازهرهن و اجاره143,800,00030,000,0001395/09/14
92322تهرانهرویاداریرهن و اجاره1157,500,00050,000,0001395/09/14
92285تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1082,300,00025,000,0001395/09/14
92283تهرانپاسداران - هرویآپارتمانرهن92150,000,0001395/09/14
92165تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001395/09/13
92164تهرانهرویآپارتمانفروش916,900,000627,900,0001395/09/13
92163تهرانهرویکلنگیفروش55014,000,0007,420,000,0001395/09/13
92052تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره812,800,00040,000,0001395/09/11
89951تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1201,800,00080,000,0001395/09/11
92061تهرانهروی مغازهرهن و اجاره185,000,00030,000,0001395/09/11
92060تهرانهرویآپارتمانرهن120100,000,0001395/09/11
91940تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره85350,00025,000,0001395/09/09
Page top