املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هروی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89860تهرانحسین آباداداریرهن و اجاره40690,000,0001,000,000,0001395/09/15
92447تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/09/15
92321تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره2225,000,000100,000,0001395/09/14
92320تهرانهرویمغازهرهن و اجاره143,800,00030,000,0001395/09/14
92322تهرانهرویاداریرهن و اجاره1157,500,00050,000,0001395/09/14
92285تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1082,300,00025,000,0001395/09/14
92283تهرانپاسداران - هرویآپارتمانرهن92150,000,0001395/09/14
92165تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001395/09/13
92164تهرانهرویآپارتمانفروش916,900,000627,900,0001395/09/13
92163تهرانهرویکلنگیفروش55014,000,0007,420,000,0001395/09/13
92052تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره812,800,00040,000,0001395/09/11
89951تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1201,800,00080,000,0001395/09/11
92061تهرانهروی مغازهرهن و اجاره185,000,00030,000,0001395/09/11
92060تهرانهرویآپارتمانرهن120100,000,0001395/09/11
91940تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره85350,00025,000,0001395/09/09
91887تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1151,000,000100,000,0001395/09/07
91811تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1442,500,00060,000,0001395/09/07
91792تهرانهرویآپارتمانفروش1388,000,0001,104,000,0001395/09/07
91791تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/09/07
91790تهرانهرویآپارتمانفروش1808,000,0001,440,000,0001395/09/07
91754تهرانهرویآپارتمانفروش2024,900,000989,800,0001395/09/06
91755تهرانهرویآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001395/09/06
91756تهرانهرویآپارتمانفروش2257,000,0001,575,000,0001395/09/06
91612تهرانهروی - ساقدوشاداریرهن و اجاره754,000,00050,000,0001395/09/03
91404تهرانوفامنشآپارتمانفروش2024,900,000989,800,0001395/09/02
91402تهرانساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/09/02
91401تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش615,500,000340,000,0001395/09/02
91215تهرانساقدوشآپارتمانفروش516,470,00033,000,0001395/09/01
91214تهرانهرویآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001395/09/01
91258تهرانهرویمغازهرهن و اجاره278,500,00050,000,0001395/09/01
Page top