املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هروی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61446تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش2105,500,0001,155,000,0001394-09-02
60803تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1315,600,000733,600,0001394-08-26
60804تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-08-26
60532تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-08-24
60533تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001394-08-24
60534تهرانهرویآپارتمانفروش1657,300,0001,204,500,0001394-08-24
60219تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1258,300,0001,037,500,0001394-08-20
60220تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001394-08-20
60221تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش825,120,000420,000,0001394-08-20
57128تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1385,700,000786,600,0001394-08-13
58855تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-08-06
58758تهرانهرویآپارتمانفروش2006,200,0001,240,000,0001394-08-05
58759تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1706,700,0001,139,000,0001394-08-05
58475تهرانهرویکلنگیفروش1304,375,000700,000,0001394-07-30
58476تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-30
58480تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394-07-30
58489تهرانهروی - ظابطیآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-07-30
58495تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1136,700,000757,100,0001394-07-30
58499تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394-07-30
58369تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58227تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1708,000,000136,000,0001394-07-28
58228تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-07-28
58238تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-07-28
57960تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش947,000,000653,000,0001394-07-26
57988تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-07-26
57853تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001394-07-25
57854تهرانهرویآپارتمانفروش1437,200,0001,029,600,0001394-07-25
57852تهرانهرویآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-07-25
57594تهرانهرویمستغلاتفروش1,125کارشناسیکارشناسی1394-07-22
57595تهرانهروی - ظابطیآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394-07-22
Page top